View Post

Ordning och reda med scanning

För att kunna sköta logistiken med uthyrning av parkeringsplatser har bostadsstiftelsen Platen anlitat Astacus för att scanna sina ytor runt om i Motala. Astacus 3D-ritningar skapar ordning och reda åt bostadsstiftelsen. Bostadsstiftelsen Platen äger och förvaltar bostäder och lokaler i olika delar av Motala. De har stora sitt bestånd både i de så kallade miljonområden såväl som i ytterkanterna av staden. …

View Post

Skogsstyrelsen upphandlar Astacus i LIDAR-projekt

Astacus har tidigare vunnit LIDAR-upphandlingar som genomförts av Jordbruksverket och Lantmäteriverket. Denna gång är det Skogsstyrelsen som väljer Astacus. Gemensamt för dessa upphandlingar är att projekten utgår från det LIDAR-data (lasersanning från flyg) som tagits fram för den nya nationella höjddatabasen (NNH). Syftet med projektet för Skogsstyrelsen är att få ett underlag för dikesplanering och dikesrensning där dikenas läge, utbredning och flödesriktning …

View Post

Trasiga lyktstolpar dokumenteras med Supervision Online

Rostiga belysningsstolpar är ett stort problem i Sverige och upp emot var 20:e stolpe bedöms vara i akut behov av utbyte. I höstas fick Tekniska verken i Linköping patent på en metod som gör det möjligt att åtgärda problemen för en bråkdel av kostnaden för ett stolpbyte och som dessutom är bättre ur miljöhänsyn. Genom att kunna åtgärda stolparna minskar resursåtgången …

View Post

Astacus kvalitetssäkrar data från Sveriges största LIDAR projekt

På uppdrag av regeringen framställer Lantmäteriet en nationell höjdmodell, med särskild prioritering för klimatanpassnings- och miljöändamål. Höjdmodellen har i dag bristfällig redovisning av vattenytor. Befintliga strandlinjer, som utgör en del av Grundläggande Geografiska Data (GGD), kan inte direkt användas. Uppdraget innebär att geometriskt justera befintliga strandlinjer från GGD, eller att kartera nya, så att polygonerna avbildar den situation som rådde när laserskanning för den …