ASTACUS.SE

 
 


Våra verktyg
Astacus har tagit fram en mängd verktyg som används av oss själva i produktionen. Dessa verktyg ökar effektiviteten och leder till snabbare leveranser och ett mer konkurrenskraftigt pris.

Vi har valt att göra vissa av dessa verktyg publika. En del av dem kan användas utan kostnad medan andra tillför så mycket nytta så att vi tror att du kommer värdera värdet av verktyget.

Man kan dela upp våra verktyg i två områden, det ena kallar vi mobila appar och är olika lösningar för att med hjälp av en smartphone eller läsplatta samla in olika typer av data till ett effektivt informationsflöde. Det andra området är en verktygslåda till CAD/BIM-program där du som användare kan utföra avancerade och tidskomplexa manövrar med några enkla klick!

Till höger kan du läsa mer om våra mobila appar och här nedan finns information om vår verktygslåda för Revit.


Astacus Toolbox för Revit
Vår toolbox för revit används för att skapa SIS-areor, exportera fi2XML med mera.

Ladda ner toolboxen gratis här!


Skapa sedan en licensenykel på denna länk.

 
Mobila appar:  För att göra anteckningar på ritningar, ta bilder kopplade till en symbol i ritningen eller för att skriva texter.

  För dig som gör någon form av tillsyn med en kartan som underlag. Det kan t ex gälla brandposter, elcentraler, brunnar, ventiler och mycket annat.  För att publicera meddelanden till allmänheten om driftstörningar med hjälp av text, symboler och en karta. Det kan t.ex. vara en vattenläcka där man anger var läckan är samt var närmaste vattendepå finns tillsammans med nyttig info.


 
 


          © Astacus AB | Strandvägen 3, SE-591 36 Motala | 0141 - 533 00 | info@astacus.se | Säkerthetspolicy