FastighetsägareVi kan hjälpa dig som fastighetsägare med inventering, uppmätning, energianalys, framtagning av ritningar, arkivtjänster med mera!

Nya ritningar genererar större intäkter

Fördelarna med att anlita Astacus uppmätningstjänster är många. Nya, till
punkt och pricka stämmande ritningar, nyfunna kvadratmeter som genererar
större intäkter och underlättar vid nybyggnation.

Många fastighetsägare ärver gamla ritningar när de förvärvar lokaler eller ett
bostadsbestånd. Förutom att det blir så mycket krångligare vid ombyggnation när
verkligheten och kartan inte är sams, kan man faktiskt tjäna in pengar på Astacus 3D-modeller.

Det erfor ett Linköpingsföretag när man fick svart på vitt att lägenheterna
var större än tidigare angivet. Tänk dig hur mycket 1 kvadrat mer per boyta i ett
nyrenoverat hus ger om man har 12-18 lägenheter. Det du har satsat på att få nya
ritningar får du tillbaka. Med råge.

Håller i rätten
En annan aspekt på att ha nya ritningar från Astacus är rättssäkerheten. Om en
hyresgäst motsäger storleken på lokalen eller bostaden och vill ha en kontrollmätning
kommer det visa sig att angivet kvadratmeter som Astacus har mätt upp stämmer. Och
skulle hyresgästen ändå inte godta resultaten håller mätningarna vid en eventuell
rättegång. Mätbevis från Astacus ger trygghet.

Undvik stora kostnader
Det finns hyresgäster som har tagit in egna arkitekter för att mäta och rita upp lokaler
som ska byggas om, eller till. En affärsidkare tog in två arkitekter som skulle
kontrollmäta lokaler inför en ombyggnation och det visade sig att deras ritningar inte
stämde med Astacus – det skilde ett par kvadratmeter på hela ytan som var 145
kvadratmeter. Kostnaden för att mäta upp ytan en gång till, med två gubbar ute på
plats under en hel dag, måste ha blivit ansenlig. Ännu ett ställe att spara in ganska
många kronor på och stora kostnader kunde ha undvikits.

Se etagelutning och murstock
En fastighetsägare som planerar en renovering har stor nytta av Astacus 3D-modeller
som man kan få i vilket format man vill. Byte av fönster, balkonger, kanske ska en
vindsvåning byggas med etage. Då ska trappor och eventuell hiss in. Då behövs
korrekta ritningar där man ser takbjälkar, murstockar och etagelutning. Man måste se
fasadritningar och veta var alla huvar och skorstenar finns, man måste se att det är rätt
takhöjd på rätt ställe när man ska in med hisschackt. Att i det läget ha ritningar från
Astacus kan vara ovärderligt.


Om laserskanning


Den svenska standarden SS21054:2009 beskriver hur bostads- och lokalytorna ska
mätas i en fastighet. Bilden visar en sektion av en vindsvåning där vi med hög
precision beräknar BOA-linjen där lägenheten inte längre är mätvärd

RELATERADE PRODUKTER & TJÄNSTER

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar

Utrymningsplaner

AJOURHÅLLNING MED APPAR

Under ground scanning (UGS)