ajourhållning med Appar


Felaktig information kan förorsaka stora kostnader.Med Astacus som ditt stöd kan du enkelt säkerställa att ajourhållning görs löpande. Vi tar vi del av dina rödmarkerade underlag och uppdaterar dina kartor och ritningar.
Vår uppmätningstjänst kan vara ett värdefullt inslag då vi kommer ut på plats för att säkerställa att kartor, ritningar och dokumentation rättas efter verkligheten. Vi har också tagit fram effektiva verktyg, i form av appar, som stödjer processen.


Notes Online är framtagen för den som arbetar med ritningar.
– Supervision Online riktar sig till dig på GIS-sidan och som arbetar med kartor.