A website that provides cheap essays is a platform where students can get assistance in writing academic essays. You can locate the writer that best meets their requirements and needs via the bidding process.This will help you to write a clear, concise custom essay writing service and avoid rambling.It’s important to choose a reputable essay writing service that will deliver a high-quality essay on time. It is possible to do this by doing research on each website and reviewing them through sites like Trustpilot and Sitejabber.

ENERGIOPTIMERING

Astacus har tagit fram en lösning för att monitorera och styra energianvändningen i en byggnad. Med hjälp av sensorer och insamlingsenheter mäter vi temperatur, luftfuktighet och CO2-nivåer tillsammans med indata från väderlekstjänster, nätverkskameror, elmätare och en mängd andra datakällor för att få en komplett förståelse över hur byggnaden reagerar på väderomslag.[/cs_text][/cs_column][/cs_row]

SENSORER
Vi använder oss av etablerade sensorsystem från tillverkare som EcoGuard m.fl. för att på ett snabbt sätt komma igång med monitoreringen av din fastighet.


VÄRMESYSTEM

Oavsett vad du har för uppvärmningssystem i form av bergvärmepump, fjärrvärmeväxlare m.fl. kan vi koppla ihop din befintliga utrustning med vårt styrsystem.


ENERGY VIEWER

Vi har tagit fram vår egen viewer som bygger på en 3D-modell av din fastighet där energianvändningen visualiseras i realtid.

Mätdata & Grafer
Sensorerna skickar mätdata till vår molntjänst som sammanställer den för vidare analyser av vårt AI-baserade optimeringssystem.

Bilden ovan är en skärmdump från en graf som håller koll på vädret de kommande 24 timmarna. Vi räknar ut den effektiva temperaturen med hänsyn på vindstyrka, samt take a look vindriktning samt lagrar information om det kommer någon gratisenergi från solen. All information kommer sedan att utvärderas mot verkligt utfall och alla våra algoritmer blir automatiskt optimerade dag för dag, timme för timme.

Bilden ovan är en skärmdump på från en graf som beskriver när värmepumpen får producera värme i förhållande till solinstrålning, elpris, utomhustemperatur, vindstyrka, tid på dygnet, antal personer http://eatout.nz/ i lokalerna etc. Sammantaget får vi ett energisystem som bara värmer så mycket vatten, på de billigaste timmarna, som faktiskt går åt.

Hur kan vi hjälpa dig?
Kontakta oss gärna för att diskutera dina förutsättningar. Vi har i vår egen fastighet sparat ca 30% av vår energiförbrukning genom att optimera uppvärmningen utan att byta ut några komponenter.

 
 
 
[/cs_section]