Våra verktygAstacus har tagit fram en mängd verktyg som används av oss själva i produktionen. Dessa verktyg ökar effektiviteten och leder till snabbare leveranser och ett mer konkurrenskraftigt pris.
Vi har valt att göra vissa av dessa verktyg publika. En del av dem kan användas utan kostnad medan andra tillför så mycket nytta så att vi tror att du kommer värdera värdet av verktyget.
Man kan dela upp våra verktyg i två områden, det ena kallar vi mobila appar och är olika lösningar för att med hjälp av en smartphone eller läsplatta samla in olika typer av data till ett effektivt informationsflöde. Det andra området är en verktygslåda till CAD/BIM-program där du som användare kan utföra avancerade och tidskomplexa manövrar med några enkla klick!

Nedan kan du läsa mer om våra mobila appar och här nedan finns information om vår verktygslåda för Revit.

Verktygslåda till CAD/BIM-program

Astacus Toolbox för Revit
Vår toolbox för revit används för att skapa SIS-areor, exportera fi2XML med mera. Vi har samlat alla de funktioner som du som fastighetsförvaltare behöver i din verktygslåda för att bli effektiv i din förvaltning och binda ihop CAD/BIM-modellerna med ditt förvaltningsverktyg.

Licenstyp
Personlig subscription-licens

Övrigt
Licensen är giltigt för aktuellt kalenderår.
Licensen förnyas 1/1 varje år automatiskt.
Licensen kan sägas upp i perioden 1/12-31/1.

Priser
1 – 5 licenser: 5395 kr / st
6 – 10 licenser: 3775 kr / st (-30%)
11 och uppåt: 2698 kr / st (-50%)

Exempel: 11 licenser blir alltså: 5 x 5395 kr, 5 x 3775 kr, 1 x 2698 kr. Totalt: 48.548 kr + moms!

Kontakta Robin Olander (0141-540 48) för mer information och beställning!

Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor för licens av mjukvara!


Mobila appar

Använd Notes Online för att markera ändringar och noteringar i dina ritningar eller i bilder som du tar med din iPad/iPhone. Du kan också placera ut symboler som kan kopplas ihop med olika frågeformulär vid t.ex. en inventering/besiktning. När du är färdig så kan du dela det du gjort med kollegor eller skicka det till oss för bearbetning.

Med appen Supervision Online kan du göra allt jobb som du gjorde tidigare, men betydligt snabbare och noggrannare. Du får överblick över samtliga objekt och kan snabbt åtgärda fel. Dessutom ser du till att tillsynsjobbet verkligen blir gjort samtidigt som du eliminerar eventuella missar.