LASERSCANNING

Under årens lopp har vi laserscannat mer än 3 miljoner kvadratmeter byggnadsyta. I samband med uppmätningen så inventerar vi också fastigheterna för att fylla förvaltningssystem med korrekt information. En tydlig trend är att byggnadernas area tenderar att växa vid en exakt uppmätning vilket ger flera ekonomiska fördelar. Vi använder oss av olika typer av scanners beroende på vilka krav som ställs på slutprodukten som många gånger är en BIM-modell.

Leica P40/P20
Extremt noggrann scanner där man inte behöver oroa sig för lutande punktmoln. Vi använder den alltid för att säkra upp kvalitén i våra punktmoln. Lämpar sig dock inte till bulkjobb, där tusentals scanningar behöver göras i ett projekt då den är förhållandevis långsam. Men den är perfekt till huvudstråk, exteriörer etc.

Leica HDS 7000 / Z+F 5010 etc
Dessa scannrar är av enklare modell och erbjuder inte samma noggrannhet som dess större syskon i P-serien. De är dock perfekta att använda vid inomhusscanning då de är snabba och effektiva, förutsatt att en P-scanner står för kvalitén!

GeoSLAM Horizon / Revo RT
Nu snackar vi effektivitet! Handburna scanners som använder sig av tröghetsnavigering för att lägga samman miljontals punker som mäts medan man går med scannern. Det är inga problem att mäta av en hel skola på 5.000 kvm på en dag! Nackdelen är ett större mätbrus i punkmolnet som måste hanteras vid 3D-modellering.

Exempel på punktmoln
P-serien har en räckvidd på 300 meter, medan de andra scannrarna ser drygt 100-120 m. Utmaningen vid scanning är att få en så jämn fördelning av punkterna som möjligt så att alla byggnadsdelar kommer med i punktmolnet. Det gör att vi ibland kommer upp i 2-3000 uppställ i ett enskilt projekt där vi sedan behöver pussla ihop de individuella punktmolnen till ett sammanhängande punktmoln som uppfyller kravställda toleranser!

Bilden ovan är en skärmdump på ett punktmoln i gråskala från en HDS 7000-scanner från Leica. Tack vare intensitetsskillnader mellan material syns klinkerplattornas skarvar tydligt. Här har vi ett mätbrus på 1-2 mm.

Bilden ovan är en skärmdump på ett punktmoln i gråskala från GeoSLAM Horizon. Här har vi ett mätbrus på 10-20 mm där det är svårt att identifiera detaljer som eluttag och listverk. Men för att skapa en planritning i scala 1:100 duger punktmolnet alldeles utmärkt!

Exempel på CAD/BIM-leveranser
När punktmolnen väl är registrerade och kvalitetssäkrade mot kontrollpunkter kan arbetet med att modellera upp 3D-modeller ta sin början!

Bilden ovan är en skärmdump från Revit där vi modellerat upp en skolbyggnad från ett punktmoln.

Bilden ovan är en skärmdump på samma skolbyggnad fast där vi gjort ett planssnitt för att representera byggnadens rum. Vi har även lagt på information som areor, rumsanvändning och golvmaterial med mera.

Exempel på Informationsleveranser
En BIM-modell är en guldgruva när man vill mängda och sammanställa data över byggnaden till sin förvaltning. Nedan visas exempel på hur objekt kan visualiseras inför en export av golvmaterial som ska vidare in i ett förvaltningssystem.