Ritningar som håller

När ritningarna blir inaktuella kan en rad problem uppstå. Problem som man kan undvika genom att ta till modern teknik och laserscanna av fastigheten. Berg & Co har fastigheter, lägenheter och lokaler i Motala, Norrköping, Valdemarsvik och Södertälje. Företaget har långa anor tillbaka, de började bygga hus på 1960-talet och de kan sina fastigheter. Problem kan ändå uppstå när ritningar och kartor blir inaktuella. När vissa ritningar är nästan 100 år gamla kan det kännas tryggt att ta till modern teknik och få nya, exakta ritningar.

Astacus scannade av huset
Företaget ska bygga om sitt cirka 1 200 kvadrat meter stora kontor i Norrköping och anlitade Astacus för att scanna av huset.

– Vi ska bygga om kontoret och då var det nödvändigt att få fram korrekta uppgifter. Vi ville att en Revitmodell skulle tas fram, säger Bertil Berg. Berg tänker även på de kommande åren när det gäller de digitala ritningarna som vi även kan använda för framtida projekt, säger han.

– Det underlättar för arkitekten att vi kan leverera korrekta ritningar. Vi ska till exempel in med en hiss i en fastighet och då behövde vi bland annat exakta positioner av bärande väggar, säger Bertil Berg. Och det är just detta man får med en relationshandling i 2D- eller 3D när man laserscannar ett område.

Punktmoln med miljoner punkter representerar de verkliga objekten och punktmolnet bearbetas sedan manuellt där den modelleras med största noggrannhet. Astacus personal ställer upp mätutrustningen på en mängd positioner som behövs för uppdraget. Om det finns hinder i vägen, till exempel pelare, behövs fler uppställningar som binds samman av referenstavlor. Det kan liknas vid att man behöver ta flera foton ur olika vinklar för att sedan slå ihop bilderna. Resultaten levereras i de flesta format, vanligast är AutoCad eller Revit.