Billerud AB Gruvöns Bruk förvaltar allt mer information digitalt

Nytänkande har alltid varit ett ledord på Gruvön. Hittills har brukets projektdokumentation arkiverats i pärmar men nu skall det förvaltas digitalt. Man har därför tecknat ett ramavtal med Astacus. Såväl CAD-tjänster som scanning är av intresse. Astacus prisbild fällde avgörandet på val av leverantör.

Astacus erbjuder areahantering i Revit enligt SS 02 10 52.

Man har tidigare kunnat skapa olika areor som BTA, BRA, LOA och BOA på manuell väg i Revit men detta har krävt stora kunskaper i gällande standard (SS 02 10 52) och varit mycket tidskrävande i stora projekt. Astacus kan nu erbjuda en s.k. Extension till Revit som beräknar areor med en knapptryckning och resultatet ges på både rumsnivå och för ett helt …

Nytt kontor invigs i Hyderabad, Indien

Det nya kontoret ligger i centrala Hyderabad och rymmer ca 300 arbetsplatser för våra operatörer samt bra utrymmen för våra kunder som är på plats för att starta projekt eller utbilda. Just utrymmen för våra kunder som besöker oss har det varit dåligt med och då väldigt många ser fördelen med att med egen personal vara på plats i Indien var …

Registrering i svensk databas från andra sidan jorden

Canal Digital Sverige AB har tecknat avtal med Astacus för hjälp med att överföra analoga ledningsritningar till digitalt format. Ledningsritningar och kopplingsscheman med tillhörande attributdata matas in i GIS-systemet Smallworld. Projektet inleddes med utbildning på plats hos Canal Digital i Stockholm där Astacus indiska såväl som svenska projektledare deltog. Utbildning av operatörer har sedan skett på plats i Indien varifrån man …