Registrering i svensk databas från andra sidan jorden

Canal Digital Sverige AB har tecknat avtal med Astacus för hjälp med att överföra analoga ledningsritningar till digitalt format. Ledningsritningar och kopplingsscheman med tillhörande attributdata matas in i GIS-systemet Smallworld. Projektet inleddes med utbildning på plats hos Canal Digital i Stockholm där Astacus indiska såväl som svenska projektledare deltog.

Utbildning av operatörer har sedan skett på plats i Indien varifrån man arbetar direkt mot databasen i Sverige. Projektet beräknas pågå under ca 1 år.

Patrick Spahr, som är Canal Digitals projektledare, är positivt överraskad över hur smidigt uppstarten har gått.  -Att all vår information är på svenska och att engelska är det enda gemensamma alternativet visar sig inte vara ett hinder.