View Post

En extra kvadratmeter gör skillnad

Trafikförvaltningen i Stockholm (SL) använder sig av Astacus uppmätningstjänst för att säkerställa att hyresavtalens areauppgifter är korrekta för kommersiella utrymmen i tunnelbanan. Projektet skall inte bara leverera korrekta areor utan även uppdatera aktuella CAD-ritningar med genomgång av rumsfunktioner. Resultatet är DWG-filer till förvaltningen samt PDF-filer av ritningar och areaintyg till uthyrare.