View Post

Strandlinjer karteras

Sveriges strandlinjer tas fram med hjälp av scanning från flygplan. Astacus dokumenterar landets vattendrag och levererar nya kartor till Lantmäteriet. Nya kartor med hjälp av höjddata Med hjälp av flygdata karterar Lantmäteriet Sveriges strandlinjer i de allra flesta av landets sjöar. Laserscanning utförs från flygplan och ger data i form av punktmoln . Med hjälp av höjddata kan man få …

View Post

Trasiga lyktstolpar dokumenteras med Supervision Online

Rostiga belysningsstolpar är ett stort problem i Sverige och upp emot var 20:e stolpe bedöms vara i akut behov av utbyte. I höstas fick Tekniska verken i Linköping patent på en metod som gör det möjligt att åtgärda problemen för en bråkdel av kostnaden för ett stolpbyte och som dessutom är bättre ur miljöhänsyn. Genom att kunna åtgärda stolparna minskar resursåtgången …

View Post

Astacus kvalitetssäkrar data från Sveriges största LIDAR projekt

På uppdrag av regeringen framställer Lantmäteriet en nationell höjdmodell, med särskild prioritering för klimatanpassnings- och miljöändamål. Höjdmodellen har i dag bristfällig redovisning av vattenytor. Befintliga strandlinjer, som utgör en del av Grundläggande Geografiska Data (GGD), kan inte direkt användas. Uppdraget innebär att geometriskt justera befintliga strandlinjer från GGD, eller att kartera nya, så att polygonerna avbildar den situation som rådde när laserskanning för den …