Vad vi gör


Vi har specialiserat oss på uppmätning & digitalisering i olika former. Under åren har vi laserscannat över 5000 byggnader med en total yta på mer än 3 miljoner kvadratmeter. Vi har undersökt hundratals hektar mark på jakt efter arkeologiska lämningar och VA-ledningar. Vi har scannat miljontals ritningar och dokument för att sedan vektorisera rasterfilerna till moderna CAD/BIM-modeller.

Placeholder

Markscanning


Det kan vara svårt att mäta det som inte syns! Vi har utrustning som scannar ner till 50 meter i marken. Oavsett om du vill detektera berggrund, grundvatten, VA-ledningar eller asfaltstjocklek så kan vi hjälpa dig. Vi har under åren varit med och dokumenterat dolda ledningar vid bland annat reningsverk, bussdepåer och industrier.


Placeholder

Laserscanning


Under årens lopp har vi laserscannat mer än 3 miljoner kvadratmeter byggnadsyta. I samband med uppmätningen så inventerar vi också fastigheterna för att fylla förvaltningssystem med korrekt information. En tydlig trend är att byggnadernas area tenderar att växa vid en exakt uppmätning vilket ger flera ekonomiska fördelar.


Placeholder

Drönarscanning


Vi har flera olika drönare som används olika beroende på vad som ska mätas eller scannas. Traditionell fotogrammetri för att skapa ortofoton är en relativt vanlig manöver. I vissa fall krävs dock högre noggrannhet och då LiDAR scannar vi ett område eller en byggnad där få får en upplösning på tusentals punkter per kvadratmeter.

Placeholder

Arkivscanning


Ritningar, pärmar, böcker och kataloger. Det finns många olika dokumenttyper men en sak är säker, vi har hjälpt till att digitalisera dem alla! Vi kommer ut till er, plockar ihop era fysiska arkiv och tar med oss materialet till vårt scanningscenter där på ett strukturerat vis digitaliserar era handlingar. Många av våra beställare väljer sedan att förvara dem i vårt digitala ritningsarkiv.

Placeholder

Energioptimering


Astacus har tagit fram en lösning för att monitorera och styra energianvändningen i en byggnad. Med hjälp av sensorer och insamlingsenheter mäter vi temperatur, luftfuktighet och CO2-nivåer tillsammans med indata från väderlekstjänster, nätverkskameror, elmätare och en mängd andra datakällor för att få en komplett förståelse över hur byggnaden reagerar på väderomslag.

Kontakta oss


Kontakta oss gärna med dina förfrågningar, kontaktuppgifter ser du här nedan eller via Kontakt -> Medarbetare

KontaktAdress Strandvägen 3, 591 36 Motala

Telefon 0141 – 54040

E-postinfo@astacus.se