Scanning av ritningar åt Profi Fastighetsförvaltning AB

Scanning och registrering av 4000 ritningar. Genomförandetid 3 mån.