View Post

Rosendals bortglömda slottspark

Nordöst om Rosendals Slott ligger idag en stor hästhage där Skansens hästar går på sommarbete. Slottet som ligger på Kungl. Djurgården uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV Johan. Det finns kartunderlag som visar en engelsk slottspark där dagens hästhage breder ut sig. Vi fick i uppdrag att undersöka om parken en gång funnits och hur den i så fall …

View Post

Grundvattenprospektering

Våra RTA-georadarantenner är guld värda när man vill se långt ner i marken. Vid en vattentäkt utanför Mjölby behövde man borra nya brunnar för färskvatten och frågan var bara var i åsen det fanns mest vatten. Vår lösning var att scanna av ett stort område för att se var i marken förutsättningarna för stora vattenflöden var som störst genom att …

View Post

Lokalisering av ledningar vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde

Astacus var på plats vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde för att dokumentera de befintliga VA-ledningarna nere i marken på reningsverket. Vi använde oss av vårt MIRA-system tillsammans med Widerange EasyLocator. Ovan mark använde vi oss av laserscanning för att dokumentera bassänger och ytor. Syftet med dokumentationen var att skapa ett bra underlag inför ett ombyggnadsprojekt.