View Post

GPR-positionering med hjälp av SLAM

Alla som någon gång använt sig av GPR-utrusning för att hitta ledningar, berggrund eller dolda objekt vet att positioneringen är det viktigaste att ha full kontroll över för att man ska få fram ett användbart resultat som dessutom ska kunna härledas tillbaka till verkligheten. Vi har länge förlitat oss på RTK-GPS vilket visserligen ger skaplig kvalité på våra koordinater men …

View Post

Astacus minimerar driftstopp

Astacus scannade av maskinhall åt Arla Plast. Med hjälp av de nya ritningarna kan de sedan optimera sin maskinpark. Behövde nystart Arla Plast har tillverkat plastskivor sedan slutet av 1960-talet. Dessa används till exempel används som bullerskydd vid hårt trafikerade vägar, skyltningsmaterial i butiker eller takboxar på bilar. Arla Plast har en stor anläggning i Borensberg, en liten ort som ligger …

View Post

Ritningar som håller

När ritningarna blir inaktuella kan en rad problem uppstå. Problem som man kan undvika genom att ta till modern teknik och laserscanna av fastigheten. Berg & Co har fastigheter, lägenheter och lokaler i Motala, Norrköping, Valdemarsvik och Södertälje. Företaget har långa anor tillbaka, de började bygga hus på 1960-talet och de kan sina fastigheter. Problem kan ändå uppstå när ritningar …

View Post

Skapar ordning i förvaltningssystem

Gavlefastigheter kan numera strategiskt planera för framtiden med hjälp av Astacus 3D-modeller i Revit. Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och kommunala verksamheter. I fastighetsbeståndet finns allt mellan förskolor till kulturbyggnader och företagets uppgift är att se att dessa är ändamålsenliga. Rådhuset, som uppfördes 1784-1790 på kung Gustav III uppdrag, ska i framtiden byggas om och man behövde …

View Post

Får in nya intäkter med korrekta ritningar

När gamla originalritningar inte stämmer överens med verkligheten är det dags att få nya och moderna 3D-modeller. Dessutom kan nya kvadratmeter upptäckas med hjälp av de nya ritningarna och vinner du på payoff genom ökade intäkter. Mannersons fastighets AB har lägenheter och lokaler både i Motala och Linköping. De anlitar Astacus för att få korrekta ritningar där rätt antal kvadratmeter …

View Post

Ordning och reda med scanning

För att kunna sköta logistiken med uthyrning av parkeringsplatser har bostadsstiftelsen Platen anlitat Astacus för att scanna sina ytor runt om i Motala. Astacus 3D-ritningar skapar ordning och reda åt bostadsstiftelsen. Bostadsstiftelsen Platen äger och förvaltar bostäder och lokaler i olika delar av Motala. De har stora sitt bestånd både i de så kallade miljonområden såväl som i ytterkanterna av staden. …

View Post

Allt fler beställer Energiscanning

Energiscanning är relativt nytt och har på kort tid väckt stort intresse hos såväl industrin som fastighetsförvaltare varför vi gärna slår ett slag för denna spännande möjlighet. Så här går det till:  Energiscanning är en kombination av laserscanning och thermografering som resulterar i ett punktmoln med thermisk information. I praktiken innehåller varje individuell punkt i punktmolnet information om den aktuella temperaturen. …

View Post

Små projekt hanteras kostnadseffektivt

En växande trend är att mindre arkitekfirmor anlitar Astacus för mäta upp vanliga villor. De små projekten brukar rent ekonomiskt stå för de stora utmaningarna menar Carl Hoffstedt, VD på Astacus. Vi har jobbat hårt på att även mindre projekt ska kunna hanteras kostnadseffektivt och har lyckats mycket väl i vår strävan. Astacus har tagit fram ett paket där det ingår, …

View Post

T-Centralen blir digital

Stockholms Lokaltrafik, SL, har anlitat Astacus för att med hjälp av laserscanners skapa ett exakt ritningsunderlag för alla T-Centralens utrymmen. Arbetet har utförts dygnet runt under en vecka av två mät-team som utgick från flera geografiskt spridda nedgångar. För att binda samman alla nedgångar i ett gemensamt koordinatsystem så har punktmolnen mäts in mot Stockholm Stads stompunkter som ligger i …