Allt fler beställer Energiscanning

Energiscanning är relativt nytt och har på kort tid väckt stort intresse hos såväl industrin som fastighetsförvaltare varför vi gärna slår ett slag för denna spännande möjlighet.

Så här går det till:  Energiscanning är en kombination av laserscanning och thermografering som resulterar i ett punktmoln med thermisk information. I praktiken innehåller varje individuell punkt i punktmolnet information om den aktuella temperaturen.  Utrustningens känslighet är extremt hög med möjlighet at se temperaturskillnader på endast 0,2 grader.  Thermograferingen görs i samband med laserscanningen med hjälp av en IR-lkamera som monteras ovanpå laserscannern. I de fall där byggnaden, processanäggningen etc ändå skall dokumenteras med hjälp av laserscanner tar momentet med IR-kameran ganska kort tid och för relativt liten extra kostnad får du väldigt mycket ytterligare information. Resultatet av en energiscanning är ett punktmoln i 3D.