Scanning och OCR-tolkning av 800 000 sidor

Scanning och OCR-tolkning av 800 000 sidor Statistiska Meddelande i format A4 åt SCB. I uppdraget ingick indexering och att tilldela filerna metadata. Genomförandetid 3 månader