Uppsala Domkyrka dokumenteras av Astacus

Uppsala kyrkliga samfällighet har gett Astacus i uppdrag att upprätta ett byggnadstekniskt ritningsunderlag på Uppsala Domkyrka. Arbetet består i att på plats mäta upp kyrkan, ritningarna med uppdaterade mått stannas och nya relationsritningar tas fram i CAD.

Lindab Ventilation hyr Indiska CAD-operatörer

Lindab har tecknat avtal med Astacus om att hyra CAD-operatörer på heltid. Att ha tillgång till ett team som bara arbetar åt oss gör att den indiska delen blir en del av vår egen organisation, menar Björn Broberg på Lindab.

Stångåstaden väljer interaktiv bobutik i 3D

Stångåstaden är det kommunägda bostadsbolaget i Linköping som äger och förvaltar ca 18.500 lägenheter. Idag har de en fysisk bobutik där hyresgästerna kan göra olika val av köksluckor, tapeter, golv, vitvaror etc. Man har dock från Stångåstadens sida känt att detta inte är tillräckligt och därför investerar de nu i en interaktiv bobutik där deras hyresgäster kommer att kunna designa sina egna kök i …

SGUs mätvärden registreras i Indien

SGU förvaltar ca 15 000 kartor innehållandes ca 5-7 miljoner mätvärden för magnetisk Z-anomali. Uppdraget består i att scanna, geografiskt orientera kartorna samt registrera värden med tillhörande lägeskoordinater. Med så kallad ”Double Keying” dvs samma data matas in av två grupper operatörer för att sen kontrollköras i datorn uppnås mycket hög kvalitet i den nya databasen.

Astacus samarbeider med Sweco i Norge

Astacus bistår Sweco i Norge med prosjekteringen av Kilden – Nytt teater og konserthus i Kristiansand http://kilden.com/. ”Kilden er et krevende prosjekt grunnet den eiendomlige arkitekturen. Astacus Indiske ingeniører har kommet in i prosjektets siste fase og vært raske med å lære seg byggets egenheter og vår måte å jobbe på.” forteller Terje Voll, fagsjef VVS i Sweco Norge. Arbeidet går …

Vrinnevisjukhuset i Norrköping ritas i 3D

Arbetet påbörjades hösten 2007 och kommer att slutföras under 2008. Hela Vrinnevisjukhuset skall ritas som modeller i AutoCAD Architecture (tidigare benämnt ADT).

Elmias mässartiklar moduleras i Indien

Elmia har investerat i en 3D-miljö som ett effektivt stöd åt sina säljare. Programmet som heter Elmia3D gör det möjligt att på kort tid skapa monteruppbyggnader i 3D till nytta för kunden och den egna produktionen. Elmias produkter fotograferas nu på plats i Jönköping. Med utgångspunkt i fotografierna med kompletterande måttinformation skapar sen operatörer i Indien objekt genom att modulera datat. Ingemar …

Fortum valde Astacus

Fortum hanterar ca 3000 analoga kartor med information inom sitt nätområde.

Bilprovningen väljer AstacusArkiv

Hela Bilprovningens digitala ritningsarkiv förvaltas i AstacusArkiv. Astacus har scannat ca 10 000 st av Bilprovningens fastighetsritningar. Samtliga filer har registrerats och förvaltas nu tillsammans med ca 4000 CAD-filer i AstacusArkiv. Att scanna alla pappersritningar så att dom kan hanteras tillsammans med våra AutoCAD filer i en enhetlig miljö ger oss god kontroll och ett bra utgångsläge för den fortsatta förvaltningen …