Uppsala Domkyrka dokumenteras av Astacus

Uppsala kyrkliga samfällighet har gett Astacus i uppdrag att upprätta ett byggnadstekniskt ritningsunderlag på Uppsala Domkyrka. Arbetet består i att på plats mäta upp kyrkan, ritningarna med uppdaterade mått stannas och nya relationsritningar tas fram i CAD.