View Post

CAD och BIM till Stockholms Stad

Astacus tecknar ramavtal med Fastighetskontoret för tillhandahållande av byggnadsmätning med bla laserscanner och upprättande av CAD- och BIM-modeller. Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd med ca 1 600 byggnader på totalt 1,2 milj kvm. Fastighetsbeståndet består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, partihandelsområden och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på …