An essay writing service can be described as a service that offers help with writing to students. They assign your essay to an experienced writer who will complete your essay in a short time.There are many online services that offer College essay writer for pay, and you should be able to find a service that suits your needs.A service for writing essays which is trustworthy offers a skilled team of writers that can handle all kinds of assignments. They also offer excellent service to their customers.

Arkivscanning

Ritningar, pärmar, böcker och kataloger. Det finns många olika dokumenttyper men en sak är säker, vi har hjälpt till att digitalisera dem alla! Vi kommer ut till er, plockar ihop era fysiska arkiv och tar med oss materialet till vårt scanningscenter där på ett strukturerat vis digitaliserar era handlingar. Många av våra beställare väljer sedan att förvara dem i vårt digitala ritningsarkiv.

OCE TDS 610 / 810
Riktiga arbetshästar som scannar i svartvitt. Format upp till A0, men även mindre storlekar går bra.

OCE CS4037
Effektiv färgscanner med perfekt färgåtergivning! Även denna scanner klarar A0 och mindre storlekar.

Canon DR G1100
A3/A4 scanner som scannar 100 sidor i minuten i både svartvitt och färg!

Canon DR G2090
A3/A4 scanner som scannar 100 sidor i minuten i både svartvitt och färg!

Exempel på leveranser
Ritningar och kartor https://forbesbusinessinsider.com/ scannas oftast till PDF eller TIFF beroende på vad de ska användas till. Pärmar och textdokument teckentolkas (OCR) vilket innebär att all text blir sökbar! Vår maskinpark high-quality makeup digitaliserar dina dokument och förbereder dem för ett fortsatt digitalt liv.

Bilden ovan är en skärmdump på ett från vårt digitala ritningsarkiv där dina dokument och pärmar ligger och väntar på dig, 100% indexerade och i en tydlig struktur!

Bilden ovan är en skärmdump från vår ritningsviewer som visar alla olika format i rätt skala. Det finns även verktyg för att mäta, göra anteckningar, och placera ut symboler!