View Post

Supervision Online – Nu tillgänglig för nedladdning via App Store!

Vår app för besiktning och tillsyn, Supervision Online, finns nu tillgänglig för nedladdning via App Store! STEG 1: Ladda ner appen via App Store (sök efter ”supervision online”) STEG 2: Registrera ett konto med full funktionalitet* på supervision-online.se.  STEG 3: Logga in på supervision-online.se för att skapa egna symboltyper och formulär. STEG 4: Öppna appen och ange dina inloggningsuppgifter.

Astacus premiärvisade ny plattform för tillsyn på VA-GIS 2012 som arrangerades av Svenskt Vatten och ULI Geoforum

Svenskt Vatten och ULI Geoforum genomförde seminariet VA-GIS 2012, den 25-26 januari. Astacus fanns på plats och premiärvisade en mobil tillsynsplattform som bland annat bygger på Apples iPAD. Plattformen som presenterades av Astacus går under namnet ”Supervision Online” som används för att göra tillsyn och besiktningar av bl.a. VA-utrustning ute i våra kommuner. Deltagarantalet var ca 170 med representanter från VA-avdelningar från …

Ett av Scandinaviens största projekt

Fortifikationsverket har gjort en upphandling som gäller vektorisering av ritningar kallad ”Upphandling Förädling av förvaltningsinformation FORTV” omfattande ca 2 miljoner kvadratmeter byggnadsyta. Astacus AB hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till samtliga omständigheter. Fortifikationsverkets val av leverantör grundar sig på Astacus goda förmåga att leverera snabbt med rätt kvalitet och till rätt pris.

Notes Online – Nu tillgänglig för nedladdning via App Store!

Notes Online för iPAD är gratis och är för dig som vill markera ändringar, göra anteckningar samt kunna knyta foton till en PDF-ritning. Ritningen med dina notat kan enkelt delas med andra genom export till vår server eller direkt som mail-bilaga.

Gamla POINT-ritningar blir till moderna CAD-filer

Regionservice som äger och driver Region Skånes fastigheter låter Astacus uppdatera sina gamla POINT-filer. Sedan länge har Regionen investerat i objektorienterade CAD-modeller. Då CAD-programmet POINT fallit för åldersstrecket behöver hela arkivet konverteras. Ett viktigt moment i processen är att bibehålla areadatabasen intakt. Astacus indiska operatörer är dock väl förtrogna med uppgiften och arbetet.

Astacus och BIMobject i strategiskt samarbete

De två svenska företagen, Astacus och BIMobject har idag skrivit ett strategiskt avtal om samarbete inom flera områden. Astacus är baserat i Linköping och är en av Nordens största förmedlare av CAD-tjänster som utförs i Indien under en produktion som är ISO 9001 certifierad. Astacus bedriver också utveckling av BIMobjekt för Autodeskplattformarna AutoCAD och Revit. En webbaserad platform för att …

Ny plattform från Astacus hjälper kommuner att snabbt få ut info om driftstörningar

Astacus lanserar nu sin nya plattform som används av bl a kommuner som vill nå ut med driftinformation till sina invånare. Plattformen kallas ”Driftinfo Online” och gör det möjligt för olika avdelningar i kommunen att snabbt förmedla driftstörningar t ex till en webbsida eller via mail och SMS. När driftstörningen upptäcks kan driftpersonalen via sin iPad, iPhone (inom kort även …

Notes Online 2.0 finns i App Storen!

Notes Online 2.0 för iPAD finns nu för nedladdning i App Store. De stora nyheterna i den här versionen är: – Figurer, texter och bilder sparas automatiskt till en ritning.  – Ikoner för att ta bort samt låsa/låsa upp objekt.