Gamla POINT-ritningar blir till moderna CAD-filer

Regionservice som äger och driver Region Skånes fastigheter låter Astacus uppdatera sina gamla POINT-filer. Sedan länge har Regionen investerat i objektorienterade CAD-modeller. Då CAD-programmet POINT fallit för åldersstrecket behöver hela arkivet konverteras. Ett viktigt moment i processen är att bibehålla areadatabasen intakt. Astacus indiska operatörer är dock väl förtrogna med uppgiften och arbetet.