Notes Online – Nu tillgänglig för nedladdning via App Store!

Notes Online för iPAD är gratis och är för dig som vill markera ändringar, göra anteckningar samt kunna knyta foton till en PDF-ritning.

Ritningen med dina notat kan enkelt delas med andra genom export till vår server eller direkt som mail-bilaga.