Ett av Scandinaviens största projekt

Fortifikationsverket har gjort en upphandling som gäller vektorisering av ritningar kallad ”Upphandling Förädling av förvaltningsinformation FORTV” omfattande ca 2 miljoner kvadratmeter byggnadsyta. Astacus AB hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till samtliga omständigheter.

Fortifikationsverkets val av leverantör grundar sig på Astacus goda förmåga att leverera snabbt med rätt kvalitet och till rätt pris.