Jordbruksverket beställer fineditering av laserdata

Astacus har anlitats av Jordbruksverket för det hitintills största uppdraget att bearbeta data från NNH (Nya Nationella Höjddatabasen). Uppdraget består i att digitalisera 4 typer av landskapselement och täcker en yta av ca 1 400 000 ha. Astacus tjänst Fineditering av laserdata visade sig i upphandlingen vara det prismässigt mest fördelaktiga.