View Post

GPR-positionering med hjälp av SLAM

Alla som någon gång använt sig av GPR-utrusning för att hitta ledningar, berggrund eller dolda objekt vet att positioneringen är det viktigaste att ha full kontroll över för att man ska få fram ett användbart resultat som dessutom ska kunna härledas tillbaka till verkligheten. Vi har länge förlitat oss på RTK-GPS vilket visserligen ger skaplig kvalité på våra koordinater men …