Stockholms Lokaltrafik drar nytta av Notes Online

Totalt ska 35.000 lås i SLs lokaler bytas till nya moderna elektroniska lås. För att underlätta projekteringen används Notes Online som ett verktyg för att samla in data som synkas mot förvaltningssystemet Landlord. Det är ingen tvekan om att Notes Online här gör stor nytta både för att skapa ordning och reda med inte minst för att effektivisera datainsamlingen.

BIM till Regionservice

Regionservice i Skåne har under många år brottats med bristfälliga ritningar över Trelleborgs Lasarett. Tack vare Astacus uppmätningsstjänst baserad på lserscanning dokumenteras nu alla 12.000 kvm som resulterar i en komplett Revit-modell. Modellen innehåller rumsobjekt med korrekta SIS-areor uträknade med hjälp av Astacus areaverktyg. Utrymmesinformationen från modellen kommer att exporteras med Astacus Fi2XML-verktyg för att informationen på ett enkelt sätt …