BIM till Regionservice

Regionservice i Skåne har under många år brottats med bristfälliga ritningar över Trelleborgs Lasarett. Tack vare Astacus uppmätningsstjänst baserad på lserscanning dokumenteras nu alla 12.000 kvm som resulterar i en komplett Revit-modell.

Modellen innehåller rumsobjekt med korrekta SIS-areor uträknade med hjälp av Astacus areaverktyg. Utrymmesinformationen från modellen kommer att exporteras med Astacus Fi2XML-verktyg för att informationen på ett enkelt sätt kan importeras i Landlord.