Stockholms Lokaltrafik drar nytta av Notes Online

Totalt ska 35.000 lås i SLs lokaler bytas till nya moderna elektroniska lås. För att underlätta projekteringen används Notes Online som ett verktyg för att samla in data som synkas mot förvaltningssystemet Landlord.

Det är ingen tvekan om att Notes Online här gör stor nytta både för att skapa ordning och reda med inte minst för att effektivisera datainsamlingen.