View Post

Ny magisk gräns passerad

3 000 000 kvm (3 miljoner) fastighetsarea har under åren mätts upp av Astacus. En imponerande siffra tycker vi själva. Vårt påstående att ”Vi får fastigheter att växa” kommer från våra erfarenheter av dessa 3 miljoner kvm där vi ser att det är vanligt att den faktiska arean ofta visar sig vara större en tidigare dokumenterat. Ett fel som kan …