Astacus utfärdar mätcertifikat till PEAB

Tack vare Astacus effektiva metoder och kostnadseffektiva produktion är areamätning med hjälp av laserscanner ett förstahandsval för PEAB i Linköping. Det är i samband med nyproduktion av lägenheter uppmätningen görs. Att metoden är exakt vet PEAB sedan tidigare och nu vet de även att relationen mellan kostnaden och nyttan gör att valet av att anlita Astacus är givet.

Seminarieinbjudan om uppmätning med laserscanner!

Uppmätning med hjälp av laserscanning blir bättre, billigare och ger stora mervärden. Välkommen till vårt seminarium där vi berättar varför denna teknik är så överlägsen andra metoder. Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till dig som ser ett värde i att veta fastighetens exakta rumsareor eller behöver korrekta ritningar av tex byggnader och installationer för bostäder, kontor, kyrkor, köpcentra, kulvertar, teknikrum, industrier etc, etc. Vi …

View Post

Astacus förstärker organisationen med en erfaren BIM-strateg!

Astacus hälsar Per Erlandsson välkommen. Per kommer närmast från Regionservice i Skåne där han varit en drivande kraft i frågor rörande informationsstrategier. Per ingår nu i Astacus GIS/BIM-satsning som kommer att lanseras under hösten. Ett starkt team, Per Erlandsson – BIM-strateg,

View Post

Astacus kvalitetssäkrar data från Sveriges största LIDAR projekt

På uppdrag av regeringen framställer Lantmäteriet en nationell höjdmodell, med särskild prioritering för klimatanpassnings- och miljöändamål. Höjdmodellen har i dag bristfällig redovisning av vattenytor. Befintliga strandlinjer, som utgör en del av Grundläggande Geografiska Data (GGD), kan inte direkt användas. Uppdraget innebär att geometriskt justera befintliga strandlinjer från GGD, eller att kartera nya, så att polygonerna avbildar den situation som rådde när laserskanning för den …

View Post

Allt fler upptäcker Astacus smarta appar, www.smartaappar.se

Vattenfall har tecknat avtal om att använda en modifierad version av plattformen Supervision Online, http://www.supervision-online.se. Vattenfall såg först hur appen tillämpades för bl.a. dokumentationsarbetet av brandposter hos Tekniska Verken i Linköping. Vattenfall såg direkt att appen gick att tillämpa för annat än brandposter och har nu en anpassad version som enligt Vattenfall fungerar utmärkt för deras behov vid inventering av lyktstolpar …

View Post

Astacus storsatsar även i Norge

Stärkta av Astacus Sveriges framgångar fortsätter satsningen in i Norge där våra norska kollegor ger sig ut och laserscannar på bred front. Intresset för Astacus uppmätningstjänster är lika stort i Norge som i Sverige där man fram tills idag genomfört uppmätning av ca 600 000 kvm. Totalt har Astacus idag 5 st laserscanners med en kapacitet att scanna ca upp …

100 000 kvm. uppmätning åt Telge fastigheter

Vi genomför under mars – april uppmätning av drygt 100 000 kvm. fastighetsyta åt Telge fastigheter. Det är bla skolor, förskolor och butiker. Arbetet utförs med upp till 3 av Astacus totalt 5 laserscanners. Att kunna fokusera resurser som vi gör här minskar störningarna i verksamheten. Ett av objekten är en skola på drygt 30 000 kv.m. Tack vare våra resurser klarar vi att göra större …

View Post

Svenska kyrkan tror på laserscanning

Astacus har åt Västerås stift laserscannat 6 st kyrkor. Kronan i verket är Västerås Domkyrka som är Sveriges tredje största kyrka. Samtliga 6 kyrkor har scannats i sin helhet både in och utvändigt, från altare till spira. Detta är ytterligare en kvittens på att Astacus lyckats bygga upp kompetens och leveransförmåga av laserscanning till en kostnad som för allt fler gör tekniken till …

Astacus invald i BIM Alliance Tekniska råd

Astacus BIM-strateg Per Erlandson har valts in som medlem i BIM Alliance Tekniska råd. Enligt BIM Alliance VD Olle Samuelsson har frågan om standarder blivit allt mer central och är något BIM Alliance ska jobba mer aktivt med framöver. För att få till ett mer strukturerat arbete kring detta bildas ett ”Tekniskt råd” som utgörs av en grupp personer med god …

SGUs rapporter och protokoll digitaliseras

SGU anlitar Astacus för att scanna en större mängd dokument. Materialet består av inbundna häften, lösa blad och ritningar. I uppdraget, som utförs på Astacus Scanning Center i Linköping, ingår förutom scanningen, transport av material, registrering samt OCR-tolkning. Sveriges geologiska undersökning – SGU, är expertmyndigheten för frågor om berg,