Svenska kyrkan tror på laserscanning

Astacus har åt Västerås stift laserscannat 6 st kyrkor. Kronan i verket är Västerås Domkyrka som är Sveriges tredje största kyrka. Samtliga 6 kyrkor har scannats i sin helhet både in och utvändigt, från altare till spira.

Detta är ytterligare en kvittens på att Astacus lyckats bygga upp kompetens och leveransförmåga av laserscanning till en kostnad som för allt fler gör tekniken till ett självklart val menar Carl Hoffstedt som ansvarar för Astacus laserscanningsteam.