Astacus invald i BIM Alliance Tekniska råd

Astacus BIM-strateg Per Erlandson har valts in som medlem i BIM Alliance Tekniska råd.

Enligt BIM Alliance VD Olle Samuelsson har frågan om standarder blivit allt mer central och är något BIM Alliance ska jobba mer aktivt med framöver. För att få till ett mer strukturerat arbete kring detta bildas ett ”Tekniskt råd” som utgörs av en grupp personer med god kunskap om olika standarder och den utveckling som sker både nationellt och internationellt.

BIM Alliance är en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, buildingSMART Sweden och fi2 Förvaltningsinformation som har arbetat med olika aspekter av ämnet för att stödja företag och organisationer i sektorn. På BIM Alliance hemsida framgår det att BIM Alliance ska ha som ändamål att främja ett digitalt obrutet informationsflöde genom alla processer inom samhällsbyggnadssektorn. Detta ska ske genom att driva implementering av befintliga goda IT-lösningar och öppna standarder; förvalta standarder och gemensamma verktyg; samt initiera och samordna utveckling utifrån gemensamma behov.

Astacus vVD Carl Hoffstedt är mycket positiv till att Astacus BIM-strateg Per Erlandsson nu ingår i BIM Alliance Tekniska råd och menar att det ligger helt i linje med Astacus arbete med att effektivisera organisationers informationsflöde grundat på de tre viktiga byggstenarna – robusta regelverk,