Scanning av 8000 kartor i färg åt SCB

Scanning av 8000 kartor i färg. Format större än A2. Genomförandetid 2 mån.