View Post

Astacus – en del i projektet nya Slussen i Stockholm

Astacus är anlitade som projekteringsledare för IT installationer rörande bussterminal inne i Katarinaberget samt tunnelbanestationen Slussen. Med många aktörer inblandade är detta ett viktigt arbete och i stort handlar det om samordning mellan Stockholms Stad och Trafikförvaltningen. Så blir nya Slussen: Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och …

View Post

Skandinavisk design vid inredning av kontor i Indien

Skandinavisk design vid inredning av kontor i Indien Astacus expanderar i Indien och inreder ett helt nytt kontor med skandinavisk design. Det nya kontoret är ett av stegen för att skapa en miljö, för våra medarbetare, som ger de allra bästa förutsättningarna för att må bra och att fungera väl. Detta för att kunna serva våra kunder med tjänster i absolut världsklass. …

View Post

Ny magisk gräns passerad

3 000 000 kvm (3 miljoner) fastighetsarea har under åren mätts upp av Astacus. En imponerande siffra tycker vi själva. Vårt påstående att ”Vi får fastigheter att växa” kommer från våra erfarenheter av dessa 3 miljoner kvm där vi ser att det är vanligt att den faktiska arean ofta visar sig vara större en tidigare dokumenterat. Ett fel som kan …

View Post

Skogsstyrelsen upphandlar Astacus i LIDAR-projekt

Astacus har tidigare vunnit LIDAR-upphandlingar som genomförts av Jordbruksverket och Lantmäteriverket. Denna gång är det Skogsstyrelsen som väljer Astacus. Gemensamt för dessa upphandlingar är att projekten utgår från det LIDAR-data (lasersanning från flyg) som tagits fram för den nya nationella höjddatabasen (NNH). Syftet med projektet för Skogsstyrelsen är att få ett underlag för dikesplanering och dikesrensning där dikenas läge, utbredning och flödesriktning …

View Post

Introduktionskurs om standarder för BIM

Den 24 november anordnar BIM Alliance en introduktionskurs om standarder för BIM. Den riktar sig till dig som har börjat arbeta med BIM på något sätt och vill veta mer om de öppna standarder som finns, hur de används och vilken nytta de skapar för alla aktörer. Kursen kommer att ge en översiktlig genomgång av de viktigaste standarderna, gruppövningar och …

View Post

Malmö Stad förlänger avtal med Astacus

Malmö stads Ramavtal av CAD-tjänster tecknades för 2 år sedan och förlängs nu med ytterligare 2 år. Avtalet har inneburit att Astacus så här långt mätt upp och skapad BIM-modeller på i första hand skolor.

Astacus utser ny VD

Carl Hoffstedt tar nu över VD-posten efter Göran Hall för Astacus AB, en av Europas ledande leverantörer av uppmätningstjänster inom fastighetssektorn. Göran Hall, en av grundarna till Astacus AB lämnar efter 16 år över VD-skapet och tar istället en roll som ekonomichef i Astacus AB samtidigt som han kommer att fokusera på Astacus fortsatta expansion i Europa i rollen som …

View Post

Stockholms Hamn AB upphandlar Astacus som Ritningskonsult

I ramavtalet med Stockolms Hamn ingår avrop för att ge stöd för uppstrukturering av befintligt ritningsarkiv, processer för ritningshantering- och en helhetssyn på uppdatering av befintligt ritningsbestånd samt säkerställande och uppdatering av hamnens originalmodeller (genom laserscanning och upprättande av BIM-modeller).