Fastighetsbolaget Hufvudstaden beställer BIM-modeller

Hufvudstaden är en återkommande kund och denna gång har p-huset Parkaden mätts och BIM-modulerats. I ett p-hus är det ofta mycket rörelse varför det ställer lite extra krav på planeringen inför genomförandet.