View Post

GPR-positionering med hjälp av SLAM

Alla som någon gång använt sig av GPR-utrusning för att hitta ledningar, berggrund eller dolda objekt vet att positioneringen är det viktigaste att ha full kontroll över för att man ska få fram ett användbart resultat som dessutom ska kunna härledas tillbaka till verkligheten. Vi har länge förlitat oss på RTK-GPS vilket visserligen ger skaplig kvalité på våra koordinater men …

View Post

Rosendals bortglömda slottspark

Nordöst om Rosendals Slott ligger idag en stor hästhage där Skansens hästar går på sommarbete. Slottet som ligger på Kungl. Djurgården uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV Johan. Det finns kartunderlag som visar en engelsk slottspark där dagens hästhage breder ut sig. Vi fick i uppdrag att undersöka om parken en gång funnits och hur den i så fall …

View Post

Grundvattenprospektering

Våra RTA-georadarantenner är guld värda när man vill se långt ner i marken. Vid en vattentäkt utanför Mjölby behövde man borra nya brunnar för färskvatten och frågan var bara var i åsen det fanns mest vatten. Vår lösning var att scanna av ett stort område för att se var i marken förutsättningarna för stora vattenflöden var som störst genom att …

View Post

Lokalisering av ledningar vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde

Astacus var på plats vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde för att dokumentera de befintliga VA-ledningarna nere i marken på reningsverket. Vi använde oss av vårt MIRA-system tillsammans med Widerange EasyLocator. Ovan mark använde vi oss av laserscanning för att dokumentera bassänger och ytor. Syftet med dokumentationen var att skapa ett bra underlag inför ett ombyggnadsprojekt.