Rosendals bortglömda slottspark

Nordöst om Rosendals Slott ligger idag en stor hästhage där Skansens hästar går på sommarbete. Slottet som ligger på Kungl. Djurgården uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV Johan. Det finns kartunderlag som visar en engelsk slottspark där dagens hästhage breder ut sig.

Vi fick i uppdrag att undersöka om parken en gång funnits och hur den i så fall bredde ut sig. Den 3 hektar stora hästhagen undersöktes med vårt MIRA-system och efter 2 dagar i fält kunde vi konstatera – Parken låg ca 20 cm under gräsrötterna! Parkens gångstråk syns tydligt i resultatet och tack vare den höga noggrannheten i positioneringen kan nu de fortsatta undersökningarna fokusera på rätt områden för att studera material etc.