Astacus AB och VA-Ingenjörerna i strategiskt samarbete

Med utgångspunkt i Astacus besiktningsplattform Supervision Online som körs på en iPAD kan VA-Ingenjörerna nu erbjuda ett modernt verktyg för insamling av data i fält från pumpstationer, provtagningsplatser, tryckstegringar och andra komponenter i t ex ett reningsverk eller vattenverk. – Att effektivt kunna få in information om aktuell status i våra system VA-operatör och MimerVA är viktigt för våra kunder. …