Astacus AB och VA-Ingenjörerna i strategiskt samarbete

Med utgångspunkt i Astacus besiktningsplattform Supervision Online som körs på en iPAD kan VA-Ingenjörerna nu erbjuda ett modernt verktyg för insamling av data i fält från pumpstationer, provtagningsplatser, tryckstegringar och andra komponenter i t ex ett reningsverk eller vattenverk.

– Att effektivt kunna få in information om aktuell status i våra system VA-operatör och MimerVA är viktigt för våra kunder. Med Astacus lösning kan vi nu ge dem ett riktigt bra verktyg menar Kennet Wulkan, Ansvarig Automation & It hos VA-Ingengörerna.

Appen Supervision Online kommer att visas på VA-mässan i Göteborg den 18-20 september 2012.