View Post

Astacus avslutar året med flaggan i topp

Det har varit ett fantastiskt år för oss på Astacus. Vi har fått många nya beställare och har under året levererat fler projekt än någonsin. Vårt mångåriga engagemang med vår Indiska produktionsenheten visar tydligt att långsiktigt fokus lönar sig och det är därför med tillförsikt vi nu, mot slutet av året, skriver på ett av företagets hitintills största kontrakt. Det är det …

View Post

Världsnyhet presenterades av Astacus på fastighetsmässan i Kista.

Under Fastighetsmässan i Kista den 18-19 mars presenterade vi vår nya tjänst att värmeskanna byggnader med en laserskanner. Intresset var stort för den nya tekniken och direkt efter att vi packat ihop åkte vi till ett närliggande bostadsområde för att skanna fasader med vår unika kombination, värmekamera och laserskanner. Underlaget som vi ska leverera ska ligga som grund för en energianalys …

Västerås stad väljer Astacus

Vi konstaterar glädjande att ännu ett kontrakt tecknats avseende byggnadsmätning. Denna gång ett ramavtalet som avser att för Västerås stads räkning mäta och rita upp byggnadsareor i beställarens fastighetsbestånd. Detta avtal är ett i en rad ingångna kontrakt som tecknats under året och är en kvittens på att vi har ett moget erbjudande med rätt prisbild till en marknad som …

View Post

Astacus laserskanningsoperatörer innehar nu flera SSG-certifikat

Under sommaren och hösten har Astacus fått flera spännande uppdrag inom processindustrin där vi laserskannat anläggningar i syfte att ta fram ett pålitligt underlag i 3D över byggnader och installationer. För att få tillträde till säkerhetsklassade anläggningar krävs certifieringar utfärdade av SSG (Standard Solutions Group) som är en branschstandard för säkerhetsutbildningar för entreprenörer inom industrin.

View Post

Astacus objektifierar 102.000 kvm från punktmoln åt First Hotel

Astacus har fått i uppdrag av First Hotel, att laserskanna och sedan objektifiera 102.000 kvadratmeter i Revit Architecture. Elva hotell ingår i uppdraget där resultatet består av relationshandlingar och mätbevis som verifierar uppmätta areor. – Vi har ingen bra översikt över dessa hotell med avseende på ytor eller korrekta ritningar. Vi har ett stort behov av korrekta handlingar inför hyresförhandlingar av …

View Post

Astacus expanderar vidare i Europa

Astacus har sedan många år funnits i Tyskland, men tar nu steget vidare ut i Europa genom att öppna ännu ett kontor. Denna gång i Belgien. VD för Astacus i Belgien blir Mark Heylen som har en lång erfarenhet av att jobba med fastighetsägare, arkitekter och myndigheter. Vid marknadsundersökningar av den belgiska marknaden har det visat sig att potentialen är stor för Astacus …

View Post

Imtech Elteknik AB ny användare av iCAD

Sedan tidigare har Imtech Ventilation använt Astacus projekteringstjänst iCAD. Nu välkomnar vi även Imtechs avdelning Elteknik som från och med nyår inleder ett samarbete med Astacus. G.Kiran Kumar från Hyderabad Indien är Astacus projektledare. Kiran har under flera tillfällen under 2014 varit på plats hos Imtech i Linköping för utbildning. – Att detta verkar falla väl ut beror nog på …

Astacus välkomnar Jacob Møller Sørensen som ansvarig för Astacus försäljning i Danmark.

Jacob har lång erfarenhet av GIS-relaterade uppdrag i alla dess former. Han kommer närmast från NIRAS där BIM-projekt också var aktuella och vi är mycket glada för att Jacob väljer att jobba tillsammans med oss. Nyligen etablerade Astacus kontor i Belgien och att nu också växa in på den Danska marknaden är i linje med Astacus strategi att ha lokal representation …