Astacus avslutar året med flaggan i topp

Det har varit ett fantastiskt år för oss på Astacus. Vi har fått många nya beställare och har under året levererat fler projekt än någonsin.

Vårt mångåriga engagemang med vår Indiska produktionsenheten visar tydligt att långsiktigt fokus lönar sig och det är därför med tillförsikt vi nu, mot slutet av året, skriver på ett av företagets hitintills största kontrakt. Det är det kommunala fastighetsbolaget Howoge i Berlin som står för ordern som innebär ett flerårigt uppdrag för uppmätning och inventering av deras fastigheter.

Howoge förvaltar idag drygt 57 000 lägenheter och Astacus har i konkurrans med Europas spetsföretag i branschen med detta visat att vår kompetens och förmåga att genomföra projekt med stora volymer och med bibehållen kvalitet är i den absoluta framkanten.