Gävle kommun ser värdet i ytorna

Gavlefastigheter har länge sökt efter en lösning för att effektivt kunna administrera informationen i deras ritningar ihop med deras fastighetssystem.

Astacus experter på BIM, fi2 och informationshantering löste alla knutar vilket resulterat i att Gavlefastigheters visioner om ett informationsflöde mellan modeller och fastighetssystem, som går i bägge riktningar, äntligen blir verklighet.

Detta kommer att ge ritningen en helt annan status som förvaltningshandling och motiverar än mer att vi investerar i att ta fram rätt utformat retningsmaterial på befintliga byggnader menar Carl Hoffstedt, VD på Astacus.