Structor förlitar sig på exakt modell

Mariebergsskolan i Motala står inför en omfattande ombyggnad varför Astacus anlitats för att ta fram en 3D-modell som stämmer med verkligheten. Modellen innehåller alla bärande delar inkl. taket samt en detaljerad terrängmodell över fastigheten.

”Fördelen med den här typen av modeller är att man har ett exakt underlag att projektera i och man behöver inte vara orolig över nya håltagningar, anslutningar i bjälklag etc. då allt är avvägt och korrekt” säger Carl Hoffstedt,