Stockholms Hamn AB upphandlar Astacus som Ritningskonsult

I ramavtalet med Stockolms Hamn ingår avrop för att ge stöd för uppstrukturering av befintligt ritningsarkiv, processer för ritningshantering- och en helhetssyn på uppdatering av befintligt ritningsbestånd samt säkerställande och uppdatering av hamnens originalmodeller (genom laserscanning och upprättande av BIM-modeller).