Små projekt hanteras kostnadseffektivt

En växande trend är att mindre arkitekfirmor anlitar Astacus för mäta upp vanliga villor. De små projekten brukar rent ekonomiskt stå för de stora utmaningarna menar Carl Hoffstedt, VD på Astacus.

Vi har jobbat hårt på att även mindre projekt ska kunna hanteras kostnadseffektivt och har lyckats mycket väl i vår strävan.

Astacus har tagit fram ett paket där det ingår, resor, uppmätning, upp till 4 våningsplan, 4 fasader, 2 sektioner och en situationsplan till en kostnad som är betydligt lägre än om arkitekten själv skulle utföra samma arbete. På så sätt sparar slutkunden pengar och arkitekten kan lägga mer tid på det som de är bra bra,