Scanning och OCR-tolkning åt Tekniska verken Linköping

Scanning och OCR-tolkning av projektarkiv. 100 hyllmeter i huvudsak A4 blad. Genomförandetid 2,5 år