Astacus laserskanningsoperatörer innehar nu flera SSG-certifikat

Under sommaren och hösten har Astacus fått flera spännande uppdrag inom processindustrin där vi laserskannat anläggningar i syfte att ta fram ett pålitligt underlag i 3D över byggnader och installationer.

För att få tillträde till säkerhetsklassade anläggningar krävs certifieringar utfärdade av SSG (Standard Solutions Group) som är en branschstandard för säkerhetsutbildningar för entreprenörer inom industrin.